Referater

14. november 2019

Referat af formandsmøde (efterår) Region II, Viborg

 

Til stede:

GF05 Aarhus, GF09 Samsø, GF12 Odder, GF15 Viborg, GF19 Lemvig, GF26 Holstebro, GF 30 Silkeborg, GF36 Skanderborg, GF39 Ringkøbing-Skjern, GF 55 Djursland, GF75 Bjerringbro

Afbud:

GF23 Herning, GF27 Skive Pkt. 1 – Spisning:

Vicepræsident Jens Saabye Nielsen (GF15) bød velkommen til ”Paradiset”, og man gik ombord i den veltilberedte biksemad.


Pkt. 2 – Siden sidst og nyt fra Præsidiet, siden Formandsmødet i Højmark/Ringkøbing-Skjern GF. (forår):

Vicepræsident Jens Saaby gav en fyldig gennemgang af hans aktiviteter siden Formandsmødet i foråret. 

Deltog den 28. marts i DSL møde, der blev afholdt på Rindsholm Kro.

Var den 5. april med på en bustur til Christiansborg, hvor Britt Bager og Jakob Ellemann-Jensen guidede deltagerne rundt i Folketinget. Turen var arrangeret af Aarhus GF. og medlemmer fra hele Reg. II var inviteret til at deltage.

Var den 4. maj i København til præsidiemøde. 

Den 5. maj var der årgangsparade, hvor der i alt var ca. 1700 deltagere.

Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 24., 25. og 26. maj i Slagelse med Vestsjællands GF. som arrangør

Livgardens Musikkorps gav en fornem koncert på Antvorskov kaserne fredag aften med efterfølgende Kammeratskabsaften og lørdag formiddag, efter morgenandagten, førte de på bedste vis paraden gennem gaderne i Slagelse efterfulgt af et godt møde på kasernen, hvor der blev afsluttet med en aftenfest.

Den 15. juni blev 800-års jubilæet for Valdemars Dag fejret i Viborg, her var der deltagelse af ca. 40 faner.

Var deltager i et mindearrangement på Rindsholm Kro den 4. juli, i anledning af slaget omkring Rindsholm i 1849,

her var alle værn samt politi og beredskab repræsenteret.

Den 2. september var der Præsidiemøde i København.

Var den 5. september inviteret til et arrangement i anledning af Den nationale Flagdag på Samsø.

Deltog den 24. september i et Veterandagsarrangement for Danmarks Veteraner.

Den 29. september blev der afholdt Gardermarch i området omkring Høvelte.

Der blev den 4. november afholdt et Regionsrådsmøde.

Medlemstallet i De Danske Garderforeninger er pt. små 10000 medlemmer. 

Her i Regionen er der knap 1900 medlemmer.

Garderbladet udkommer også kun 10 gange i år.

Pkt. 3 – Samarbejde i Regionen møder/foredrag:

VP gav en information om det nye tiltag der er sat i værk i Garderbladet, her bliver der en rubrik, hvor det kan oplyses om et planlagt arrangement er åben for alle interesserede.

Ligeledes gav Jens en status på det nye tiltag med årgangsklynger, umiddelbart tager de tjenestegørende Gardere godt imod ideen.

Der var lidt diskussion blandt deltagerne, men de fleste accepterede at det nok måske var fremtiden, men man ville meget gerne have informationer om de hjemsendte Gardere i de lokale foreningers dækningsområde, så der var en mulighed for at tage kontakt til dem, for at man eventuelt kunne invitere dem med til lokale arrangementer og derved få dem lokket ind i ”folden” lokalt.


Pkt. 4 – Skydning:

Regionsskydeleder Anders Bjerg fortalte at 2019 generelt har været et år med vigende aktivitet på skydebanerne.

Landsskydning 15 m.:

Der har deltaget 86 skyttere her fra regionen, 

ud af dem kunne der stilles 23 hold á 3 skyttere, der deltog 10 at regionens 13 foreninger.

I 2018 var tallene 95 skyttere og 25 hold fra 12 foreningerne, så en tilbagegang på 9 skyttere og 2 hold.

Landsskydning 200 m.:

Her fra regionen deltog der i landsskydningen, der netop er overstået 23 skyttere fra 6 foreninger og ud af det kunne der blive 6 hold, i forhold til 2018 er det en tilbagegang på hele 8 skyttere og med deltagelse af 3 foreninger mindre. 

Resultatlisten er ikke udarbejdet, så placeringerne kender jeg ikke endnu.

Vingsted:

Skydningen i Vingsted blev igen en stor succes, men dog med lidt færre skydninger end i 2018.

Her fra regionen var der i år 9 deltagere.

Det mindre fremmøde i Vingsted, er nok en medvirkende årsag til den mindre deltagelse på 200 m.,

Jeg vil stærkt opfordre jeg til at deltage i Vingsted næste år, her er der en god mulighed for at få skudt landsskydning på 200 m. og til en overkommelig pris, da al ammunition er gratis og indskud er kun 25,00 kr.

Datoen for Vingsted Skydningen næste år ligger ikke helt fast endnu, 

men det bliver nok lørdag den 19. september 2020. 

Stævneåbning og flaghejsning kl. 10:00


Pkt. 5 – Bowling:

Da Regionsbowlingleder Karsten Fruergaard var forhindret, fortalte Vicepræsident Jens Saabye at regionsbowlingturneringen vil blive afviklet på bowlingbanerne ved Tinghallen i Viborg, lørdag den 22. februar 2020 med start kl. 09:30. Ledsagere vil blive inviteret med. Pris ca. 300,00 kr. pr. person. Foreningerne opfordres til at tilmelde hold til stævnet.

Pkt. 6 – Formandsmøde – Repræsentantskabsmøder:

Formandsmødet (forår) bliver afholdt søndag den 1. marts 2020 Kl. 10:00 i SG-Messen på JDR Kasernen i Holstebro, Holstebro GF. er arrangør.

Afholdelse af Repræsentantskabsmødet 2020 er lagt i hænderne på Midtjysk Garderforening, mødet foregår i Grindsted i dagene 12., 13. og 14. juni.

I 2021 bliver Repræsentantskabsmødet afholdt i Svendborg med Svendborg GF. som arrangør.

I 2022 har Holstebro GF. fåret overdraget arrangementet af mødet.


Pkt. 7 – Bordet rundt:


GF19 Lemvig:

Bustur til Tirpitz museet ved Blåvand ca. 30 deltagere. 

Deltager i et mindearrangement på Lemvig Kirkegård, hvor der er en krigsgrav, den 5. maj og den 11. november, her er kommunen vært ved et mindre traktement. 

Har deltaget for andet år i Den Nationale Flagdag den 5. september. 

Foreningen deltager i Vingsted Skydningen.

Der bliver arrangeret en Garderjagt i oktober måned. 

Generalforsamling kan samle ca. 25 deltagere.


GF12 Odder:  

Har arrangeret en udflugt til Nordic Seed ved Odder, der forædler kornafgrøder, her var Skanderborg GF. inviteret til at deltage. 

Deltager i arrangementet den 5. september. 

Har planer om et foredrag 26. februar 2020, det vil blive et Regionsarrangement. 

Afholder generalforsamling i marts måned.


GF75 Bjerringbro:

Havde ikke fået nye medlemmer det forløbne år.

Deltager med fanen ved mindearrangementer den 4. juni, 15. juni og 5. september.

Møder op med fanen ved fødselsdage og ved bisættelse af afdøde medlemmer.

Deltager i landsskydning på 15 m. 

Deltager i DG Regionsbowling.

Har bowlingaften sammen med Viborg GF.

Var inviteret som gæster ved Viborg GF. 110-års jubilæum. 

GF39 Ringkøbing-Skjern: 

Fusionen mellem Ringkøbing GF. og Skjern GF. er forløbet planmæssigt.

Afholder generalforsamling først i februar måned.

Har arrangeret pokalskydning m/k på 15 m.  Det har de to foreninger været fælles om at arrangerer 2 gange 

årligt i 40 år.

Deltager i Gardernes landsskydning på 15 m. og 200 m. og Vingsted Skydningen.

Deltog med foreningens 2 faner i anledning af Den nationale Flagdag den 5. september i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det var andet år det blev holdt, og det blev en stor succes, med 10 faner og ca. 100 deltagere til andagt i Kirken og efterfølgende traktement på Rådhuset. 

Havde arrangeret en sommerudflugt, en sejltur med Marinehjemmeværnet fra Hvide Sande og ud på Vesterhavet, måtte desværre aflyses da de fik personalemangel.

GF09 Samsø:

Deltog i faneparaden i anledning af Den Nationale Flagdag den 5. september, paraden startede ved det gamle mejeri i Brundby og man marcherede med to tambourer fra Livgardens Tambourkorps i front til Mindestenen ved siden af Brundby Hotel, her holdt borgmester Marcel Mejer en tale. Derefter var der kaffe og kage på Brundby Hotel. Der deltog 9 medlemmer fra samsø Garderforening. 

Herefter tog tambourerne opstilling foran Anton Rosen Huset. Her spillede Tambourerne og samtidig åbnede udstillingen i Anton Rosen Huset om Den Kongelige Livgarde.

Foreningen har oprettet en hjemmeside: www.samso-garderforening.dk her må alle gå ind og holde sig orienteret om foreningens aktiviteter.

GF55 Djursland: 

Fejrede 5. april foreningens 90-års jubilæum med 55 deltagere.

Deltager med fanen i mindedagen for Slaget ved Helgoland 9. maj, Valdemarsdag 15. juni og Den National Flagdag 5. september.

Deltager i Landsskydning på 15 m. og 200 m. samt Vingsted Skydning.

Deltager også i fællesskydning med Marineforeningen

Den 3. juli var der udflugt til Meilgård Gods.

Har arrangeret bankospil og grillaften.

Afholder generalforsamling i november måned.

GF36 Skanderborg:

Har været på virksomhedsbesøg på Kamstrup A/S der producerer forbrugsmålere. 

Har arrangeret 2 x bankospil, ca. 40 deltagere pr. gang.

Deltager sammen med Odder GF. i en udflugt.

Deltager i Landsskydning på 15 m. og på 200 m. hvor der skydes sammen med Horsens GF.

Har afholdt generalforsamling i oktober måned.

Planlægger i 2020 et besøg på Veteranhjemmet i Brabrand. 

 

GF05 Aarhus:

Har ca. 12 arrangementer om året.

Keglespil og bowling. Deltager i DG Regionsbowling.

Arrangerer skydeaftner og som noget nyt skydning med pistol. Deltager i landsskydning på 15 m.

Skydning mod detachementet på Marselisborg 2. juli.

Arrangerer: Spisning med foredrag på Restaurant Kohalen, en gløggaften og andespil.

Har generalforsamling i november måned og i januar måned en aften med spisning og hæderstegn uddeling.

Deltager med fanen ved diverse Mindehøjtideligheder: Den nationale Flagdag 5. september,

Mindeparken 11. november og Skæringhede 2. december.

Den 5. april udflugt med bus til Christiansborg, hvor Britt Bager og Jakob Ellemann-Jensen guidede deltagerne rundt i Folketinget. Medlemmer fra hele Reg. II var inviteret til at deltage.

Arrangerede den 1. august en fællestur til Tirsbæk Gods, hvor Livgardens Musikkorps gav koncert. 

der var efter koncerten spisning i Restaurant Slotsstalden.

I forbindelse med Aarhus Festuge besøgte man Ivars Herreværelse,

her underholdt Ivar med musik fra musicals og jazzens verden.

 
GF30 Silkeborg:

Generalforsamling i februar måned.

Arrangerer fugleskydning og deltager i skydning med andre soldaterforeninger.

Deltager i kransenedlægning på Vestre kirkegård den. 4. maj, og i arrangementet på Alslev kirkegård i forbindelse med Den nationale Flagdag den 5. september.

Har arrangeret et foredrag med en advokat der er tidligere Garder, omhandlende den juridiske situation og muligheder før, under og efter seniorlivet.

Foreningen har også bowling på programmet.

 

GF26 Holstebro:

Afholder generalforsamling i oktober måned.

Havde arrangeret et foredrag den 28. februar på Soldaterhjemmet i Holstebro med en tidligere Jægersoldat der havde været udstationeret i Afghanistan Joint Terminal Attack Controllers.

Afholder skydeaftener i Mejrup hele vinteren og planlægger træningsture til Give, hvor der er elektroniske baner, og til Vinderup. Skydningen går rigtig godt i foreningen.

Deltager i landsskydning på 15 m. og 200 m. samt Vingsted Skydningen.

Deltager med fanen ved arrangementerne på Den nationale Flagdag den 5. september.

Havde den 31. oktober arrangeret en udflugt til Traktormuseet i Hjerm.

Planlægger et foredrag i 2020 med en nødhjælpschauffør der har været i Kosovo.

Er så småt gået i gang med planlægningen af foreningens 110-års jubilæum i 2022, samtidig med jubilæet skal man stå for værtskabet af Repræsentantskabsmødet. 

Tidspunktet man planlægger mødet, er ultimo maj eller primo juni.

 

GF15 Viborg:

Afholder generalforsamling i februar måned.

Fejrede den 26. juli foreningens 110-års jubilæum.

Deltager med fanen ved arrangementer på Valdemarsdag den 15. juni, Mindedagen ved Rindsholm kro den 4. juli og den 5. september på Den nationale Flagdag.

Arrangerer bowling og deltager i DG Regionsbowlingturnering.

Deltager i Landsskydning på 15 m.

Og her op under jul bliver der afholdt lotterispild på Rindsholm kro.

 

Pkt. 8 – Eventuelt:

Jens Saabye fortalte af 15-16 Soldaterforeninger havde adgang til ”Paradiset” 

og hver anden mandag er der Veterancafé.

Pkt. 9 – Kaffe:

 

Spjald den 14. november 2019

Anders Bjerg                          

Referent