Nyheder

10. February 2020

Generalforsamling 2020

Kære Garderkammerat.

Vi indkalder hermed til vores årlige

 Generalforsamling

Torsdag d. 12. marts.  kl. 17.00

I Medborgerhuset.

Foredrag ved

Oberstløjtnant Frederik Ahlefeldt-Laurvig

Major Bo Lauenborg

Vedr. Den Kongelige Livgardes samarbejde

med Politiet i forbindelse terrorbekæmpelse mm.

Kl.18.30

 

Menu.

Gule ærter

Kaffe og kage

 

Pris 150 kr. pr. kuvert

Incl 1 øl eller vand

 

Info:

Indbetaling af kontingent kr. 300,-

Konto: 6260-0001293095Dagsorden.

 1. Valg af dirigent.

 2. Formanden aflægger beretning

 3. Kassereren aflægger beretning.

 4. Indkomne forslag.
  Senest 8 dage før generalforsamlingen.              
 1. Fastsættelse af kontingent.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Vagn A. C. Iversen.   

 3. Valg af bestyrelsessuppleant.
  På valg Henrik Bertelsen.

 4. Valg af revisor.
  På valg Niels Henrik Nielsen.

 5. Valg af revisorsuppleant.
  På valg Poul Guldstad-Andersen.

 6. Valg af Fanebærer.
  På valg Henrik Bertelsen.
  og Patrick A. Iversen.

 7.    Eventuelt.